• Ring eller skriv, og vi giver dig en cirka pris – helt uden beregning:

  • +45 74 67 46 46 | Tlf. +45 46 98 09 33 | Mobil +45 60 16 71 62 | Email: motorkontoret@stofanet.dk

Forretningsbetingelser for Motorkontoret IVS

ANVENDELSE
1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler
og handler indgået mellem Motorkontoret CVR 38347527 og
kunden.

2. YDELSER
2.1 Motorkontoret driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser
til selskabets kunder.

2.2 Motorkontorets produkt og/eller ydelse består i bindende
forhåndsvurdering af værdifastsættelse af registreringsafgift i
henhold til registreringsafgiftsloven, endelig værdifastsættelse
samt anmeldelse af værdifastsættelse til SKAT herunder
Dansk Motor Register (DMR).

2.3 Motorkontoret er registreret efter registreringsafgiftsloven til at
anmelde og afregne registreringsafgift med SKAT.

3. AFGIFTSBERIGTIGELSE OG VÆRDIFASTSÆTTELSE
3.1 Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står
uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en
fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en
værdifastsættelse kan anmeldelsen efter 100 dage vurderes på ny af
Motorkontoret

3.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter kunden sig til at udleverer
samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som Motorkontoret anmoder om.  I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som Motorkontoret ikke er ansvarlige for.

3.3 En bindende forhåndsvurdering fra Motorkontoret er gældende i
30 dage. Tilbuddet accepteres udelukkende skriftlig per mail til Motorkontoret. Såfremt acceptfristen overskrides kan Motorkontoret omvurderer den bindende forhåndsvurdering.

3.4 Ved endelig afgiftsopgørelse modtager kunden faktura eller anden
betalingsinstrukser fra Motorkontoret, bestående af registreringsafgift,
nummerplader og salær inklusive moms.

3.5 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse.

3.6 Motorkontoret indestår for ethvert forhold mellem Motorkontoret og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelse til SKAT.

3.7 Motorkontoret forsøger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse
hurtigst muligt. Motorkontoret afgiver imidlertid ingen garanti for sagsbehandlingstiden, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid.

3.8 Motorkontoret træffer selv beslutning om, med hvilket beløb registreringsafgiften (foreløbigt  og endeligt) angives overfor Skat, og alene Motorkontoret hæfter for en eventuel efterbetaling af afgift, ligesom en tilbagebetaling af for meget angivet afgift alene tilkommer Motorkontoret.  I tillæg til registreringsafgiften skal kunden betale Motorkontorets gebyr i  henhold til prisangivelse på hjemmesiden

4. FORHÅNDSVURDERING

4.1 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra kundens oplysninger og
dokumenter på det aktuelle køretøjer. Motorkontoret kan ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger fra kunden om kundens
ønskede køretøj.

4.2 Motorkontoret forholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen
inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker
ændringer i registreringsafgiftsloven, som har effekt på forhåndsvurdering.

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
5.1 Samtlige priser oplyst af Motorkontoret er inklusiv moms,
såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

5.2 Betaling af salær til Motorkontoret sker sammen med kundens
betaling af registreringsafgift samt nummerplader.

5.3 Fakturering af registreringsafgift kan i tilfælde opdeles med registreringsafgift og sikkerhedsstillelse

5.4 Sikkerhedsstillelse går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til Motorkontoret. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales sikkerhedsstillelse, såfremt der sker regulering af registreringsafgiften eller ej.

5.5. Ved eventuelle reguleringer fra SKAT, vil kunden ikke opkræves differencen fra reguleringen. Har Motorkontoret vurderet afgiften for høj, vil kunden ej heller få tilbagebetalt differencen.

6. FORTRYDELSESRET
6.1 Kunden har indtil betaling af registreringsafgift inklusive salær og
nummerplader, fortrydelsesret. Efter dette tidspunkt kan kunden
ikke fortryde aftalen.

7.ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD
7.1 Motorkontoret tager forbehold for eventuelle skrivefejl og
tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

7. FORHOLD TIL SKAT
7.1 Motorkontoret er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftsloven
§15. Motorkontoret har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for Motorkontorets forpligtelser over for reglerne i registreringsafgiftsloven.

7.2 Motorkontoret hæfter som den eneste part over for SKAT,
såfremt SKAT vurderer kundens værdifastsættelse for lav.
Motorkontoret friholder kunden for ethvert krav fra SKAT i
forbindelse med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.

7.3 I øjeblikket hvor kunden har overført registreringsafgiften til
Motorkontoret, indestår Motorkontoret for at betalingen til
SKAT sker regelmæssig.

8. LOVÆNDRINGER
8.1 Ved eventuelle lovændringer forbeholder Motorkontoret sig ret
til at ændre i betingelserne.